تولید تقویم رومیزی اختصاصی

در ابعاد دلخواه و با تعداد صفحات دلخواه از 4 برگ الی 14 برگ

بصورت تمام اختصاصی با درج تمام محصولات شما در پشت صفحات و روی صفحات به دلخواه و طراحی ویژه و اختصاصی

این نوع تقویم رومیزی اختصاصی دارای برد تبلیغاتی بسیار بالا بوده و بر روی میز همکاران و مشتریان و بازار هدف در طول یک سال قرار خواهد داشت

تحویل این نوع تقویم رومیزی اختصاصی بصورت فوری می باشد و یکی از بهترین سررسید اختصاصی است

قیمت بر اساس مشخصات دلخواه محاسبه می شود