طراحی ارواق اداری

اوراق اداری از اولین نیازهای هر سازمان و شرکت است چرا که از ابتدای رسمیت فعالیت شرکت باید از آن استفاده نماید و نشان دهنده شخصیت سازمانی مجموعه است.
چاپ اوراق اداری قواعد و قوانین خود را دارد که اگر رعایت نشود می تواند به سازمان و شرکت ضررهای زیادی تحمیل نماید.
رنگ سازمانی در ست اوراق اداری باید حتما رعایت شود و همه اقلام اوراق اداری اعم از سربرگ A4 – سربرگ A5 – پاکت نامه اداری یا پاکت نامه ملخی – پاکت نامه A4 – کارت ویزیت – یادداشت بصورت یکدست و برابر باشند.
جنس کاغذ اوراق اداری باید از مرغوب ترین نوع کاغذ باشد و کیفیت چاپ اوراق اداری از بالاترین کیفیت و ماندگاری مرکب بالا برخوردار باشد.
برای سازمان و شرکت خود باید ارزش و احترام قائل شد

 

اوراق اداری