11,000تومان

اسپری الکل تبلیغاتی
با قابلیت چاپ اختصاصی لوگو و اطلاعات شرکت

دارای سیب سبز و تاییدیه بهداشت
حجم 70 سی سی
الکل 70 % جهت استفاده دست
با مواد نرم کننده و سورفکنانت
قابلیت تولید در حجم 100 سی سی – 120 سی سی فراهم است

برای تیراژ 500  عدد به بالا هزینه چاپ رایگان است