350,000 تومان

کیف تبلیغاتی چرم

چرم طبیعی
قابلیت حک لوگو دلخواه بر کیف
دست دوز
اثر استاد مظاهر
دوخت تمیز و مستحکم