خانم نیکپور

کارشناس اینفو نمایشگاه – پروموت

گرید A

برای هماهنگی روز های مورد نظر با دفتر مرکزی هماهنگ نمایید 02122925602