نیم ست مدیریتی 3 تکه شامل:
سررسید اروپایی
فلش 16 گیگ
جاکارتی