مترجم نمایشگاه M920

مترجم نمایشگاهی

  • گرید A
  • کارشناس مترجم همزمان زبان ترکی

برای هماهنگی های بیشتر و روز های مورد نظر با دفتر مرکزی آژانس تبلیغاتی مجریان هماهنگ کنید.

تلفن : 02122925602

تماس بگیرید