مترجم نمایشگاهی

  • گرید A
  • کارشناس مترجمی انگلیسی
  • سابقه کار ترجمه
  • سابقه کار نمایشگاهی

برای هماهنگی های بیشتر و روز های مورد نظر با دفتر مرکزی آژانس تبلیغاتی مجریان هماهنگ کنید.

تلفن : 02122925602

شناسه محصول: M919 دسته: