مترجم نمایشگاه M918

مترجم نمایشگاهی

  • گرید A
  • کارشناس مترجمی انگلیسی
  • 25 سال سابقه کار ترجمه و تدریس
  • 5 سال به عنوان co organizer در همایشهای رسمی
  • سابقه مترجمی همراه در پتروشیمی
  • 5 سال سابقه کار نمایشگاهی

برای هماهنگی های بیشتر و روز های مورد نظر با دفتر مرکزی آژانس تبلیغاتی مجریان هماهنگ کنید.

تلفن : 02122925602

تماس بگیرید