5,000تومان

ماسک نانو پارچه ای مشکی

ماسک پارچه ای نانو مشکی و سفید بدون کشسان در قسمت گوش
قابلیت چاپ نام و لوگو تجاری بر روی ماسک

زمان ماندگاری استفاده از ماسک : 3 ماه

ماسک نانو پارچه ای
M1212 ماسک نانو پارچه ای

5,000تومان

تماس بگیرید