6,000تومان

ماسک نانو پارچه ای مشکی

ماسک پارچه ای نانو مشکی و سفید بدون کشسان در قسمت گوش
قابلیت چاپ نام و لوگو تجاری بر روی ماسک

زمان ماندگاری استفاده از ماسک : 3 ماه