6,000تومان

ماسک فیلتردار پارچه ای

دارای گیره بینی
تولید در چند رنگ
قابلیت چاپ روی قسمت پارچه ای ماسک
قابلیت چاپ روی فیلتر ماسک

ماسک فیلتردار
M1211 ماسک فیلتردار

6,000تومان

تماس بگیرید