فلاسک FL56

فلاسک تبلیغاتی با قابلیت جداشدن درب به عنوان لیوان
با قابلیت جداشدن درب فلاسک به عنوان لیوان
با قابلیت چاپ آرم شرکت بر روی فلاسک
با قابلیت حک آرم بصورت لیزر بر روی فلاسک

برای تماس کلیک کنید