سررسید اروپایی
یک روز در صفحه
تحریر 70 گرمی
صحافی ته دوخت
21فرم

شناسه محصول: CS510 دسته: