60,000تومان

 

سررسید اختصاصی:

ابعاد سررسید: 16.5 * 22.6
ابعاد برگه:20.5 *13.5
نوع سررسید: دو روز شمار
صحافی: کلاسور
حک لوگو: لیزر بر روی پلاک
دارای تعطیلات رسمی در یک نگاه
سال در یک نگاه