خودکار تبلیغاتی

جنس: پلاستیکی
امکان چاپ روی بدنه خودکار