19,600تومان

جاکلیدی تبلیغاتی چرم طرح پارچه

جنس فلزی-چرم طرح پارچه

2 تکه با قابلیت امکان حک لیزر نام شرکت

امکان حک روی چرم مصنوعی و یا بدنه فلزی

همراه با جعبه اختصاصی

جاکلیدی تبلیغاتی
جاکلیدی CG3060

19,600تومان

تماس بگیرید