19,000تومان

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی

جنس فلزی-چرم

2 تکه با قابلیت امکان حک لیزر نام شرکت

امکان حک روی چرم مصنوعی و یا بدنه فلزی

همراه با جعبه اختصاصی

جاکلیدی
جاکلیدی CG3057

19,000تومان

تماس بگیرید