19,000تومان

جاکلیدی تبلیغاتی چرم

جنس فلزی-چرم

2 تکه با قابلیت امکان حک لیزر نام شرکت

امکان حک روی چرم مصنوعی و یا بدنه فلزی

همراه با جعبه اختصاصی

جاکلیدی تبلیغاتی
جاکلیدی CG3056

19,000تومان

تماس بگیرید