طرح آیه
پایه : سلفونی
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 11*24
ابعاد کل کار : 15/5*24
فضای تبلیغات : 4/5*24

شناسه محصول: O867 دسته: