24,000 تومان

تخته شاسی به همراه دفترچه یادداشت تبلیغاتی و خودکار

سایز : 130*130*170 میلیمتر

قیمت بدون یادداشت : 19000تومان
قیمت با یادداشت : 21700تومان