21,700تومان

تخته شاسی به همراه دفترچه یادداشت تبلیغاتی و خودکار

سایز : 130*130*170 میلیمتر

قیمت بدون یادداشت : 19000تومان
قیمت با یادداشت : 21700تومان

یادداشت تبلیغاتی
تخته شاسی و یادداشت Z110

21,700تومان

تماس بگیرید

ارتباط آنلاین با کارشناسان فروش