ساعت دیواری تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی ارزان و کاربردی است که با توجه به ماندگاری بالا و قیمت مناسب و فضای چاپ قابل قبول بیشترین میزان تاثیر گذاری و مواجه با مخاطب هدف را نسبت به سایر هدایای تبلیغاتی دارد، ساعت می‌تواند ارزش زیادی به عنوان یک کالای تبلیغاتی برای شناساندن یک برند داشته باشد. یک ساعت سفارشی می‌تواند هدیه نفیس و وسیله مفیدی در هر محل و هر دفتر کاری باشد. می‌توانید تصور کنید که لوگو یا پیام تبلیغاتی شما که بر روی یک ساعت درج شده است، چندین بار در طول یک روز توسط افراد مختلفی که به نقاط شلوغ و پُرتردد مانند دفاتر کاری یا نمایشگاه‌های تجاری رفت و آمد می‌کنند، دیده می‌شود.

اگر می خواهید برند خود را به طور مداوم و ساعت به ساعت به دیگران نشان بدهید، پیشنهاد گروه تبلیغاتی مجریان چاپ بر روی ساعت های دیواری است و می توانید  آن را به یک کالای تبلیغاتی بی‌نظیر برای همه مناسبت‌ها و تبلیغات مختلف تبدیل کنید.

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5111

77,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5111C

121,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5117

203,500تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5118

121,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5119

126,500تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5123A

47,700تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5123B

33,500تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5124

210,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5126

54,500تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5130

25,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5131

67,800تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5133

26,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5134

22,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5135

28,700تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5136A

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5137

170,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5140

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5155

26,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5156

50,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157

26,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157L

36,750تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157N

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157Q

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157R

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157S

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157T

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157U

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157V

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5157W

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5158

50,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5160

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5161

30,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5163A

35,800تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5163B

32,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5164

80,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5166C2

95,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5166N

89,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5167

34,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5167C

74,700تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5169

80,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5173

78,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5174

78,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5175

78,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5176

795,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5177

35,600تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5177N

48,100تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5178

78,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5179

78,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5180

150,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5181

82,700تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5184

71,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5185

71,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5186

83,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5191

32,700تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5192

29,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194A

35,800تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194B

37,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194C2

74,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194S

37,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194V

37,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5194W

37,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5195A

38,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5195B

38,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5196

75,900تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5196N

94,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5198

49,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5212

125,400تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z5311GN

462,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6060

594,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6101

390,500تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6415

462,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6426

418,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6427

418,000تومان

ساعت دیواری

ساعت دیواری Z6431

544,500تومان

تماس بگیرید