سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A07-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A08-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A10-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A11-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A12-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A13-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر A14-1

49,900تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر Z630

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر Z633


سررسید ارگانایزر چیست ؟ سررسید ارگانایزر نوعی از سررسید است که داخل جلد آن از قفل کلاسوری استفاده می شود و کاغذهای داخلی سررسید براحتی قابل حذف یا حتی اضافه کردن است . معمولا جلد سررسیدارگانایزر از نوع مرغوب استفاده می شود و در بیشتر مواقع جلدها 3 تکه هستند . یعنی اینکه جلد سررسید ارگانایزر قابل قفل شدن بصورت مگنت و یا قفل درونی است. سالنامه ارگانایزر به دلیل امکان آسان حذف یا اضافه کردن برگه های داخلی و جلدهای قفلی و مگنتی از محبوبیت بالایی برخوردار است. جنس جلد سررسید ارگانایزر و یا سررسید کلاسوری از انواع چرم می باشد .

تماس بگیرید