سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A07

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A08

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A09

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A10

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A11

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A12

47,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر A13

45,500تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر B18

24,850تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر P04

19,200تومان

سررسید ارگانایزر

سررسید ارگانایزر R25


سررسید ارگانایزر چیست ؟ سررسید ارگانایزر نوعی از سررسید است که داخل جلد آن از قفل کلاسوری استفاده می شود و کاغذهای داخلی سررسید براحتی قابل حذف یا حتی اضافه کردن است . معمولا جلد سررسیدارگانایزر از نوع مرغوب استفاده می شود و در بیشتر مواقع جلدها 3 تکه هستند . یعنی اینکه جلد سررسید ارگانایزر قابل قفل شدن بصورت مگنت و یا قفل درونی است. سالنامه ارگانایزر به دلیل امکان آسان حذف یا اضافه کردن برگه های داخلی و جلدهای قفلی و مگنتی از محبوبیت بالایی برخوردار است. جنس جلد سررسید ارگانایزر و یا سررسید کلاسوری از انواع چرم می باشد .
برای تماس کلیک کنید