سررسید اروپایی همانطور که از نامش پیداست به سررسید های اروپایی مربوط می شود . صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است.

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A25

21,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A26

21,100تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A27

21,100تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A29

18,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی B04

22,500تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P21

22,300تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P22

22,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P23

21,600تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P24

20,900تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P25

19,900تومان

تماس بگیرید