سررسید اروپایی همانطور که از نامش پیداست به سررسید های اروپایی مربوط می شود . صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است.

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A229

13,850تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A230

13,750تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی A231

12,650تومان
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P20

16,225تومان 14,750تومان
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P21

16,115تومان 14,650تومان
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P22

14,795تومان 13,450تومان
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P23

11,880تومان 10,800تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T01

9,750تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T02

9,750تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی T03

9,750تومان
  تماس با مجریان