سررسید اروپایی در مقایسه با سررسید های کلاسیک دارای چندین ویژگی منحصر بفرد هستند که آنها را در مجموعه سررسید ها متمایز می کند.

  • دارای ابعاد مناسبتر در مقایسه با سایر سررسید ها.
  • استفاده از کاغذ کرم رنگ و مات برای جلوگیری از انعکاس نور و خستگی رود هنگام چشم ها.
  • دارای طراحی گرد در گوشه های جلد و برگه های داخلی.
  • استفاده از پاکت مدارک جهت قرار دادن کارت ویزیت و برگه هایی که نیاز به نگهداری ها آنها وجود دارد بجای قرار دادن انها در وسط برگه های یک سررسید.
  • استفاده از کش نگهدارنده در ابن مدل سررسیدها.

انواع سررسید اروپایی

از نظر جلد همان دسته بندی های ذکر شده برای سایر سررسیدها در مورد این قطع نیز صادق است؛ از نظر نوع صحافی نیز همینطور. در مورد داخلی سررسید به دلیل کوچکتر بودن سایز، نوع داخله دستیار مهندسی رواج بیش تری دارد ( در مقالات بعدی به معرفی مفصل آن خواهیم پرداخت ) که معمولاً برای این داخله از صحافی فنر دوبل استفاده می شود؛ اما سایر داخله ها نیز در این قطع تولید می گردد و در بازار انواع سررسید اروپایی با داخله روزانه، دو روزه، هفتگی و ماهانه یافت می شود.

  • سررسید روز شماره
  • سررسید هفته شمار
  • سررسید ماه شمار
  • سررسید جیبی و جیبی پالتویی

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A08

22,700تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A09

12,900تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A10

12,900تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A11

12,900تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A13

12,300تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A15

11,400تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی A17

10,800تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی H124

22,400تومان

سررسید اروپایی

سالنامه اروپایی H130

20,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی B05

26,500تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی TH04

25,900تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی TH05

23,900تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی TH07

19,800تومان
در انبار موجود نمی باشد

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی TH12

22,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی TH40

27,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z35

36,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z42

41,800تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z44

37,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z46

37,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z47

33,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z48

39,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z49

44,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z50

33,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z51

40,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z54

32,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z55

42,500تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z58

32,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z59

34,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z60

35,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z62

34,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z64

34,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z648

16,450تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z65

34,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z67

34,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z68

32,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z70

37,400تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z71

33,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z73

40,000تومان

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی Z75

32,000تومان

سررسید اروپایی

یادداشت اروپایی Z03

33,000تومان

سررسید اروپایی

یادداشت اروپایی Z07

34,000تومان

تماس بگیرید