سررسیدی که طراحی آن کاملا با مشخصات و ویژگی های سررسید های دیگر فرق دارد سررسید اختصاصی نام دارد.اگر نوع خاصی از سررسید مدنظر شماست می توانید با استفاده از سررسید اختصاصی آن را سفارش دهید. یک سررسید اختصاصی دارای ابعاد ، جلد ، کاغذ و … اختصاصی می باشد.

اگر یک سررسید نیاز دارید که متفاوت و خلاقانه باشد بهترین گزینه سررسید های اختصاصی مجریان است.

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M500

8,200تومان

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M508

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M509

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M510

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M511

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M512

سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی M501

سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی M502

سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی M503

تماس بگیرید