سررسیدی که طراحی آن کاملا با مشخصات و ویژگی های سررسید های دیگر فرق دارد سررسید اختصاصی نام دارد.اگر نوع خاصی از سررسید مدنظر شماست می توانید با استفاده از سررسید اختصاصی آن را سفارش دهید. یک سررسید اختصاصی دارای ابعاد ، جلد ، کاغذ و … اختصاصی می باشد.

اگر یک سررسید نیاز دارید که متفاوت و خلاقانه باشد بهترین گزینه سررسید های اختصاصی مجریان است.

تماس بگیرید