تقویم دیواری جزو ارزان ترین نوع سررسیدها هستند که بر اساس سلیقه انواع و سایز مختلفی دارد.
معمولا به صورت 1 برگ – 4 برگ – 12 برگ – 13 برگ وجود دارد.
تقویم دیواری در سایزهای 20*30  – 30*40 – 35*50 – 50*70 – 45*60  می باشد.
در دو نوع عمومی و اختصاصی است که در حالت عمومی امکان اضافه کردن آرم و اطلاعات شرکت بر روی آن بصورت چاپ و طلاکوب وجود دارد و در حالت اختصاصی می توان در تمامی برگه ها از تصاویر شرکت استفاده کرد .

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1001

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1002

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1003

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1004

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1006

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1007

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1009

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O1012

6,900تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O707

7,500تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O722

7,500تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O755

2,700تومان

تقویم دیواری

تقویم دیواری O915

1,500تومان

تماس بگیرید