10,000تومان

ماسک پارچه ای قابل شستشو

ماسک پارچه ای قابل شستشو دارای کشسان در قسمت گوش
قابلیت چاپ نام و لوگو تجاری بر روی ماسک

زمان ماندگاری استفاده از ماسک : 3 ماه