28,300 تومان

طرح مناظر جهان
پایه : mdf ، یادداشت دار، جای قلم دار به مراه جعبه
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 13*16
ابعاد کل کار : 17/7*17
فضای تبلیغات : 4/7*7/5