لیوان تبلیغاتی

بطری آب رنگی Bx1

22,800تومان

لیوان پلاستیکی

بطری آب رنگی مات Bx2

23,950تومان

لیوان پلاستیکی

بطری آب مات سفید Bx2

23,950تومان

فنجان تبلیغاتی

ست قوری+فنجان نعلبکی set1

210,900تومان

لیوان سرامیکی

ست لیوان Z124A

27,900تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان تبلیغاتی B220

16,500تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان سرامیک حرارتی B250

20,500تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان سرامیکی B230

19,400تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان سرامیکی B230B

20,500تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان نعلبکی B111

25,000تومان
33,600تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان نعلبکی چینی B430

21,600تومان

فنجان تبلیغاتی

فنجان نعلبکی مربع B450

24,000تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوان تبلیغاتی Z124C

لیوان تبلیغاتی

لیوان تبلیغاتی Z126B

7,400تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوان تبلیغاتی Z126C

5,700تومان
27,500تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوان سرامیکی بلند B280

16,500تومان

لیوان شیشه ای

لیوان شیشه ای B163

7,900تومان

لیوان شیشه ای

لیوان یخی B164

7,900تومان
-8%

لیوان تبلیغاتی

لیوان یخی B165

9,200تومان 8,500تومان

لیوان شیشه ای

لیوان یخی B166

8,800تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ120

8,800تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ122

8,800تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ123

4,700تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ124C

3,800تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ125

8,400تومان

لیوان پلاستیکی

لیوانZ126A

33,900تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ127

6,600تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ128

4,900تومان

لیوان تبلیغاتی

لیوانZ129

7,700تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ تبلیغاتی B420

20,500تومان
20,500تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ رنگی B6006s

19,400تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ رنگی سرامیکی B7007

17,100تومان

لیوان سرامیکی

ماگ سرامیک B6006s White

16,500تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی B300

15,400تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی B330

15,400تومان

لیوان سرامیکی

ماگ سرامیکی B999

16,500تومان

لیوان سرامیکی

ماگ سفید سرامیکی B7007

16,500تومان

لیوان شیشه ای

ماگ شیشه ای B168

8,800تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ مشکی B330B

20,500تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ مشکی B7007B

20,500تومان

لیوان تبلیغاتی

ماگ مشکی سرامیکی B6006B

20,500تومان

لیوان شیشه ای

ماگ یخی B221

6,300تومان

لیوان شیشه ای

ماگ یخی B222

6,300تومان

لیوان شیشه ای

نیم لیوان شیشه ای B161

7,900تومان

لیوان شیشه ای

نیم لیوان شیشه ای B162

7,900تومان

لیوان تبلیغاتی در انواع مختلف طراحی و تولید می شود . که می توان به انواع لیوان تبلیغاتی سرامیکی ، لیوان سرامیکی رنگی ، لیوان سرامیکی مشکی ، لیوان نشکن ، لیوان پلاستیکی ، لیوان شیشه ای ، لیوان یخی ، لیوان کاغذی ، لیوان استیل نام برد. در همه موارد فوق چاپ آرم و لوگو شرکت در تمامی رنگ های اصلی و فرعی امکان پذیر است . لیوان تبلیغاتی دارای جعبه می باشند که از نظر بسته بندی بتوان راحت هدیه دارد. ماگ تبلیغاتی با توجه به استقبال از آن دارای رنگ بندی های متنوعی است که بر اساس رنگ سازمانی می توان انتخاب نمود. در سایز کوچکتر از لیوان می توان فنجان تبلیغاتی را نام برد که فنجان تبلیغاتی قابلیت چاپ آرم و لوگو بر روی فنجان و زیر فنجانی ( نعلبکی ) را هم دارد.

تماس بگیرید