خودکار تبلیغاتی یکی از انواع هدایای تبلیغاتی می باشد که مورد توجه بسیاری از افراد در موسسات تبلیغاتی قرار می گیرد. به دلیل اینکه خودکار تبلیغاتی از لحاظ اندازه و قیمت و کاربرد زیادی که دارد، برای تمام گروه های مختلف افراد در نظر گرفته می شود، میتواند یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی به شمار آید. خودکار تبلیغاتی در جنس ها و نوع های مختلفی عرضه می شود. خودنویس فلزی ، خودکار فلزی و یا خودکار تبلیغاتی لوکس. کارشناسان تبلیغاتی با قرار دادن نام برند و کالا روی خودکار به صورت چاپ شده، موجب می شوند که محصولات و برندها بیشتر دیده شوند و مورد توجه افراد مختلف قرار گیرند. اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان از جمله افرادی هستند که جهت مخاطبان اصلی خودکار تبلیغاتی به شمار می آیند. خودکار تبلیغاتی را میتوان در نمایشگاه ها، فروشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها، موسسات، اداره ها، شرکت ها، کارخانه ها و مراکز مختلف دیگر به افراد حاضر در مکان اهداء نمود.

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8023A-S

9,800تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8023Ag

9,950تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8023Bs

9,700تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8025B

9,700تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8031A

16,900تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8032

17,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8033

14,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8034

15,500تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8035

9,800تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8036

8,900تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8041

9,700تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8042

9,700تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار Z8052

9,500تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار Z8053

9,400تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O355

11,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O357

19,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O358

19,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O360 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O361 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O362 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O363

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O366

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O367

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O368

8,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O369 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O370

7,700تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O371

6,600تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O372

5,500تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار و روان نویس فلزی O349

30,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار و روان نویس فلزی O350

44,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار و روان نویس فلزی O351

37,400تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار و روان نویس فلزی O352

30,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار و روان نویس فلزی O353

41,800تومان

خودکار ، خودنویس

خودکارZ8015A

14,400تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودنویس فلزی O364

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودنویس فلزی O365

14,300تومان

خودکار لوکس - خودنویس

روان نویس فلزی O354

15,400تومان

خودکار لوکس - خودنویس

روان نویس فلزی O356

22,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

روان نویس فلزی O359

22,000تومان

تماس بگیرید