تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M508

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M509

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M510

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M511

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M512

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M513

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M514

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M516

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M517

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M518

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M519

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M520

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M521

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی M522


تقویم رومیزی یکی از پرمخاطب ترین نوع سررسید و سالنامه است که همه ساله بیشتر شرکت ها و سازمان ها برای هدیه دادن به مخاطبان خود از آن استفاده می کنند. طراحی تقویم رومیزی باید خلاقیت و ایده داشته باشد تا بتواند مخاطب را جذب خود نماید. در چاپخانه مجریان انواع تقویم رومیزی با سبک های مختلف و متریال و جنس های مختلف طراحی و تولید می شود. تقویم رومیزی یادداشتی محصول نوپا و جدیدی است که چند سالی به بازار ایران آمده و مخاطب بالای خود را دارد . در این نوع محصول از کاغذ های یادداشت استفاده می شود. تقویم رومیزی را می توان بصورت اختصاصی و بر اساس محصولات و تصاویر شرکت و سازمان ها طراحی و تولید نمود

تماس بگیرید