تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی A31

8,100تومان

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی A32

8,100تومان

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M508

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M509

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M510

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M511

سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی M512

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی N106

11,900تومان

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی N107

18,400تومان

تقویم رومیزی - زیردستی

تقویم رومیزی P27

8,100تومان

تقویم رومیزی یکی از پرمخاطب ترین نوع سررسید و سالنامه است که همه ساله بیشتر شرکت ها و سازمان ها برای هدیه دادن به مخاطبان خود از آن استفاده می کنند. طراحی تقویم رومیزی باید خلاقیت و ایده داشته باشد تا بتواند مخاطب را جذب خود نماید. در چاپخانه مجریان انواع تقویم رومیزی با سبک های مختلف و متریال و جنس های مختلف طراحی و تولید می شود. تقویم رومیزی یادداشتی محصول نوپا و جدیدی است که چند سالی به بازار ایران آمده و مخاطب بالای خود را دارد . در این نوع محصول از کاغذ های یادداشت استفاده می شود. تقویم رومیزی را می توان بصورت اختصاصی و بر اساس محصولات و تصاویر شرکت و سازمان ها طراحی و تولید نمود
برای تماس کلیک کنید