چاپ کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت
طراحی کارت ویزیت
طراحی کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت
طراحی کارت ویزیت
طراحی کارت ویزیت
کارت ویزیت
طراحی کارت ویزیت
کارت ویزیت بیمه نوین
کارت ویزیت بیولیدی

چاپ کارت ویزیت در ظاهر ساده و معمولی است . اما یکی از سخت ترین ها در حوزه چاپ است.

اگر کارت ویزیت شما عمومی باشد به علت کاهش هزینه ها معمولا از چاپ استاندارد استفاده می کنند که شاید با رنگ سازمانی شما متفاوت باشد.

اگر هم کارت ویزیت شما اختصاصی است که تماما می توان مانند رنگ نمونه ارسالی انجام داد.
برای چاپ کارت ویزیت جنس های مختلفی وجود دارد:

کارت ویزیت مدیریتی PVC , کارت ویزیت سلفون مات یا براق  , کارت ویزیت برجسته  , کارت ویزیت لمینیت براق یا مات  , کارت ویزیت کتان