چاپخانه مجریان در برخی از مقـاطـع سـال ، بـرخـی محصولات پـرطرفدار خود را با تخفیف ویژه عـرضه می نماید.
این محصولات شامل سررسید 98 ، سالنامه ، تقویم رومیزی ، تقویم دیواری ، هدایای تبلیغاتی ، ساک دستی سوزنی
ساک دستی کاغذی ، پرچم رومیزی ، پرچم تشریفات و سایر محصولات مـی بـاشدکه بـاعث می شود سررسید ارزان
هدایای تبلیغاتی ارزان را دریافت نمایید.
تخفیفات مجریان لحظه ای می باشد و در مدت زمان کوتاهی عرضه می شود.
پیشنهاد می شود سریعا نسبت به محصولات تخفیف خورده مورد نظر اقدام نمایید.