طراحی اوراق اداری

اوراق اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و … گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی واداری (مانند فاکتور، قبض، کاردکس و فرم های داخلی)، کارت های پرسنلی، لیبل و … که در ابعاد و اندازه های استاندارد یکی از اصلی ترین ابزار های مکاتبات داخلی و خارجی یک مجموعه می باشد.

اوراق که در برگیرنده عنوان و مهم ترین تیترهای (اسم شرکت، مدیر مسئول) اوراق است ، از مهم ترین اجزا محسوب می شود. معمولا برای طراحی اوراق اداری و صفحه آرایی این صفحه بیشترین تلاش صورت می گیرد. داشتن عناوین درشت و مهم و اطلاعات با اهمیت و تصاویر خاص از ویژگی های سربرگ است.

طراحی ست و اوراق اداری با ایده های جدید و رعایت اصول طراحی و چاپ می تواند خود یک ابزار تبلیغاتی موثر با کمترین هزینه نسبت به سایر ابزار های تبلیغاتی با ماندگاری بالا باشد.

چاپ ست اداری
طراحی ست اوراق اداری
ست اداری
ست اوراق اداری
طراحی ست اداری
طراحی اوراق اداری
اوراق اداری عطف
پاکت تدبیربنیان رسام
سربرگ تدبیر بنیان رسام
اوراق اداری کابل متال
اوراق اداری راه ابریشم
۰/۵ (۰ نظر)