رویه بازگرداندن کالا

مراحل بازگرداندن کالا و یا هدایای تبلغاتی در چاپخانه مجریان :

مشتری گرامی تمام تلاش ما در چاپخانه مجریان انجام و تحویل یک کالای با کیفیت و انجام خدمات طراحی و چاپ با کیفیت است.

در برخی موارد امکان دارد کالای ارسالی با کالای ثبت سفارش شده دارای مغایرتی های فاحش باشد در اینحالت بدون اینکه پلمپ کالا
و یا بسته بندی باز شده باشد و کالا استفاده شده باشد می توان نسبت به بازگرداندن کالا اقدام کرد.

مراحل بازگرداندن کالا : 

۱- ارتباط با کارشناس خود در واحد سفارشات

۲- عدم بازکردن پلمپ کالا

۳- عدم بازکردن بسته بندی کالا

۴- عدم استفاده از کالا

۵- ارسال عکس از مغایرت کالا برای بخش سفارشات

۶- هماهنگی لازم با بخش کنترل کیفی

 

امیدواریم با توجه به تلاش ۱۰۰ درصدی همکارانمان در تمامی بخش های تولید ، ترخیص ، تحویل هیچگاه شاهد بازگرداندن کالای شما نباشیم.

واحد کنترل کیفی ۰۲۱۸۸۹۱۷۰۵۱ آماده دریافت نقطه نظرات شما می باشد