تقویم رومیزی با جعبه مخصوص

تقویم رومیزی نفیس با ضرب طلاکوب در صفحات و جلد

سررسید های رومیزی با قابلیت حک طلاکوب ، نقره کوب

چاپ اختصاصی با قابلیت قرار گیری عکس محصولات شما در ماه های مختلف

چاپ عمومی (ارزانتر) با فابلیت درج برند شما روی پایه تقویم

دوره زمانی بلند مدت استفاده(ماندگاری روی میز بازار هدف تا سال بعد)