18,300 تومان

طرح گل
پایه : mdf جای قلم دار
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 10/8*15.5
ابعاد کل کار : 22*11/8
فضای تبلیغات : 3/7*7/5