18,300 تومان

طرح مناظر جهان
پایه : mdf جای قلم دار
داخله : 24 صفحه گلاسه 200 گرم
ابعاد تصویر : 15/2*11.5
ابعاد کل کار : 22/1*11/3
فضای تبلیغات : 3/5*8