10,500 تومان

بادبزن تبلیغاتی

سایز: ۱۷*۲۴
فریم: تمام پلاستیک ABS
چاپ: تمام رنگی اختصاصی دو طرفه
تیراژ: تولید در تیراژهای ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۴۰۰۰ عدد
قیمت بر اساس افزایش تیراژ کاهش می بابد.