استفاده از هرکدام از هدیه های تبلیغاتی میتواند به رونق بیشتر و شناخته شدن یک کسب و کار بیشتر از هر نوع روش تبلیغاتی دیگری کمک کند. اما در این بند میخواهیم در مورد کاربرد و نتیجه تبلیغات با یادداشت تبلیغاتی صحبت کنیم، تمامی دانشجو ها و کارمندان کاره ای روزانه، هفتگی و ماهانه خود را بر اساس برنامه ریزی و یادداشت هایشان انجام میدهند. علاوه بر این کسانی نیز که خانه دار هستند و یا دارای کسب و کار آزاد هستند با استفاده از یادداشت های روزانه کارهای خود را پیش میبرند.

به همین دلیل یادداشت تبلیغاتی میتواند گزینه خوبی برای بازاریابی یک محصول یا خدمات باشد. شما با استفاده از چاپ نام و لوگوی خود و یا معرفی محصولات و خدمات خود بر روی یادداشت تبلیغاتی و ارائه آن به مخاطبان خود میتوانید با هربار استفاده مخاطب از یادداشت شما نام و برند خود را به آنها یادآور شوید و خود را در ذهن آنها برای همیشه به ثبت برسانید.