پرچم رومیزی و پرچم تشریفات جزو ست سازمانی هر شرکت محسوب می شود که در دفتر شرکت ، موسسه باید قرار داشته باشد.
و به همین دلیل باید با دیگراقلام اداری از نظر رنگ ، طرح هماهنگ باشد .
اگر رنگ سازمانی شما آبی است در پرچم تشریفات و پرچم رومیزی شما هم باید این رنگ دیده شود.


متاسفانه بسیار دیده شده است که رنگ های اوراق اداری و کارت ویزیت با رنگ پرچم تشریفات و پرچم رومیزی شرکت متفاوت است و درصدی کمرنگ تر یا پررنگ تراست و این بدلیل ضعف تولید کننده پرچم است چرا که از چاپ دیجیتال استفاده کرده و قابلیت یکدست بودن رنگ سازمانی و یا پیاده سازی رنگ سازمانی در پرچم را ندارد. این موضوع می تواند به ساختار سازمانی هر شرکت لطمه وارد کند . برای ریشه های پرچم تشریفات و پرچم رومیزی می توان از رنگ سازمانی هم استفاده نمود. در زیر برخی از نمونه کارهای تولید پرچم رومیزی و تولید پرچم تشریفات را مشاهده نمایید پرچم تشریفات در سایز بزرگ استفاده می شود و همانطور که از نامش پیداست برای تشریفات باید در معرض دید باشد . محل اتاق مدیرعامل ، اتاق جلسات ، اتاق همایش ، سالن انتظار از محل هایی می باشند که می تواند پرچم تشریفات درآنجا قرار بگیرد . در پرچم تشریفات باید به جنس پارچه ، جنس میله ، جنس پایه دقت شود و همگی از بالاترین کیفیت باشد . همچنین رنگ سازمانی بسیار مهم است که همرنگ دیگراقلام ست اداری باشد و دچار تفاوت رنگ نباشد. پرچم رومیزی که حاوی برند شرکت و موسسه است و در دوطرف پرچم چاپ می شود نیز باید استانداردهای بالا را از نظر جنس و کیفیت پارچه ، میله ، پایه ، رنگ چاپ سازمانی داشته باشد . معمولا روی میز تمام کارمندان ، میز منشی ، میز مدیرعامل ، میز اتاق جلسات باید پرچم رومیزی شرکت قرار داشته باشد. از آنجا که در چاپخانه مجریان ابتدا بر روی پارچه چاپ زده می شود و سپس دوخت و نصب پرچم ، لذا برای چاپ پرچم رومیزی و چاپ پرچم تشریفات از نظر نوع آرم و لوگو محدودیت اجرا نداریم و بصورت استاندارد با دستگاه چاپ 8 رنگ همزمان تولید پرچم رومیزی و تولید پرچم تشریفات انجام می گیرد.

تماس بگیرید