استفاده از هدایای تبلیغاتی در میان کسب و کارها و مدیران به یک روش تبلیغاتی همیشگی و ثابت تبدیل شده است. انتخاب نوع هدیه تبلیغاتی توسط مدیران بر اساس درنظر گرفتن موقعیت آنها صورت میگیرد. که این انتخاب باید کارشناسی شده و هوشمندانه باشد.

انتخاب هدایای مدیریتی به عنوان هدیه تبلیغاتی میتواند برای کارمندان و مدیران و همچنین مشتریان خاص گزینه بسیار مناسبی باشد، با انتخاب هدیه های مدیریتی برای تبلیغات و هدیه دادن لیست بسیار متنوعی از هدیه های تبلیغاتی را پیش رو خواهید داشت که هر یک از آنها را میتوان بسته به نوع مخاطب به صورت یک ست هدیه در نظر گرفت و آن را به مخاطبین مورد نظر هدیه دهید.

هدایای مدیریتی انواع مختلفی دارند، میتوانند ست های هدیه باشند مانند ست های مدیریتی شامل سررسید و… و میتوانند ست های الکترونیکی و یا ست خودکار و خودنویس و یا حتی ست های اداری رومیزی باشند.

هدیه های مدیریتی را میتوان بسته به نیاز و هدف خود از تبلیغات و ارائه هدیه تبلیغاتی انتخاب و تهیه کرد.

638,000تومان
572,000تومان
759,000تومان
715,000تومان
616,000تومان
682,000تومان
748,000تومان
561,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
310,800تومان
346,800تومان
382,800تومان
414,000تومان
310,800تومان
414,000تومان
262,800تومان
262,800تومان
190,800تومان
270,000تومان
274,800تومان
394,000تومان
370,800تومان
282,000تومان
162,000تومان
210,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
142,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
130,800تومان
142,800تومان
154,800تومان
118,800تومان
130,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
202,800تومان
222,600تومان
329,000تومان
222,600تومان
208,600تومان
208,600تومان
348,600تومان
208,600تومان
334,600تومان
208,600تومان
334,600تومان
208,600تومان
315,000تومان
348,600تومان
368,600تومان
348,600تومان
264,600تومان
164,600تومان
264,000تومان
166,600تومان
264,000تومان
166,600تومان
278,600تومان
166,600تومان
284,000تومان
152,600تومان
273,000تومان
138,600تومان
273,000تومان
192,000تومان
299,000تومان
166,600تومان
278,600تومان
110,600تومان
236,600تومان
250,600تومان
264,000تومان
225,000تومان
240,000تومان
352,000تومان
297,000تومان
297,000تومان
264,000تومان
297,000تومان
330,000تومان
82,500تومان
107,800تومان
82,500تومان
79,000تومان
104,500تومان
110,000تومان
82,500تومان
77,000تومان
297,000تومان
394,800تومان
418,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تماس بگیرید