استفاده از هدایای تبلیغاتی در میان کسب و کارها و مدیران به یک روش تبلیغاتی همیشگی و ثابت تبدیل شده است. انتخاب نوع هدیه تبلیغاتی توسط مدیران بر اساس درنظر گرفتن موقعیت آنها صورت میگیرد. که این انتخاب باید کارشناسی شده و هوشمندانه باشد.

انتخاب هدایای مدیریتی به عنوان هدیه تبلیغاتی میتواند برای کارمندان و مدیران و همچنین مشتریان خاص گزینه بسیار مناسبی باشد، با انتخاب هدیه های مدیریتی برای تبلیغات و هدیه دادن لیست بسیار متنوعی از هدیه های تبلیغاتی را پیش رو خواهید داشت که هر یک از آنها را میتوان بسته به نوع مخاطب به صورت یک ست هدیه در نظر گرفت و آن را به مخاطبین مورد نظر هدیه دهید.

هدایای مدیریتی انواع مختلفی دارند، میتوانند ست های هدیه باشند مانند ست های مدیریتی شامل سررسید و… و میتوانند ست های الکترونیکی و یا ست خودکار و خودنویس و یا حتی ست های اداری رومیزی باشند.

هدیه های مدیریتی را میتوان بسته به نیاز و هدف خود از تبلیغات و ارائه هدیه تبلیغاتی انتخاب و تهیه کرد.

638,000تومان
572,000تومان
682,000تومان
748,000تومان
561,000تومان
667,500تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
310,800تومان
346,800تومان
382,800تومان
346,800تومان
310,800تومان
414,000تومان
262,800تومان
262,800تومان
190,800تومان
270,000تومان
274,800تومان
394,000تومان
370,800تومان
282,000تومان
162,000تومان
210,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
142,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
130,800تومان
142,800تومان
154,800تومان
118,800تومان
130,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
202,800تومان
206,000تومان
305,000تومان
206,000تومان
323,000تومان
193,000تومان
323,000تومان
193,000تومان
310,000تومان
193,000تومان
310,000تومان
180,000تومان
292,000تومان
323,000تومان
336,000تومان
323,000تومان
245,000تومان
154,000تومان
245,000تومان
154,000تومان
245,000تومان
154,000تومان
285,000تومان
154,000تومان
245,000تومان
141,000تومان
253,000تومان
128,000تومان
253,000تومان
154,000تومان
285,000تومان
154,000تومان
285,000تومان
102,000تومان
219,000تومان
112,000تومان
264,000تومان
225,000تومان
240,000تومان
352,000تومان
297,000تومان
297,000تومان
264,000تومان
297,000تومان
330,000تومان
82,500تومان
107,800تومان
82,500تومان
79,000تومان
104,500تومان
110,000تومان
82,500تومان
77,000تومان
297,000تومان
394,800تومان
418,800تومان
در انبار موجود نمی باشد

تماس بگیرید