هدایای تبلیغاتی بانوان جزو هدیه هایی می باشد که بسیار مورد توجه کارفرمایان برای برند کردن نام شرکت هایشان است.
از کالا ها و اجناسی که به عنوان هدایای تبلیغاتی بانوان مورد استفاده قرار می گیرد می توان به ست مانیکور تبلیغاتی، آیینه،کیف لوازم آرایش، کیف پول، آویز کیف و… اشاره کرد که می توان به عنوان هدیه تبلیغاتی مناسب جهت آرایشگاه ها و مزون های لباس و…مورداستفاده قرار بگیرد.