لیوان شیشه ای تبلیغاتی یکی از انواع هدایای تبلیغاتی پرکاربرد و موثر است. اکثر شرکت ها و کسب و کارها لیوان تبلیغاتی را به عنوان هدیه تبلیغاتی خود جهت بازاریابی و تبلیغات برمی گزینند، لیوان های تبلیغاتی از جهت پرکاربرد بودن و در معرض دید بودن آنها به هنگام استفاده روزانه میتوانند ابزار مناسبی برای چاپ تبلیغات و چاپ نام و لوگو بر روی آنها باشند. از این رو به نوعی به یک بیلبورد تبلیغاتی متحرک تشبیه میشود و حتی میتواند از یک بلیبورد هم در امر تبلیغات موثرتر واقع شود.