ست هدیه از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد چه برای کارفرمایان و چه برای مخاطبان آنان – ست های هدیه تبلیغاتی معمولا از تلفیق چند قلم هدیه تبلیغاتی در یک بسته بندی شکیل تشکیل شده است که می تواند از 2 تکه تا 7 تکه هم باشد .
بر روی تمام ست هدایای تبلیغاتی ، امکان حک و یا چاپ آرم شرکت بر روی آنان موجود دارد .
حداقل ها برای این نوع از هدایای تبلیغاتی مشخص شده است .
برای بازدید از تمامی نمونه های هدایای تبلیغاتی و مخصوصا نمونه های ست هدیه تبلیغاتی های زیر می توانید در تمام ایام روز از نمایشگاه دائمی مجریان واقع در بلوار میرداماد بازدید نمایید

ست مدیریتی

ست مدیریتی O144

109,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O145

195,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O146

99,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O147

195,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O148

119,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O149

199,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O150

119,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O151

199,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O152

79,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O153

169,000تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی O154

179,000تومان

هدایای مدیریتی

ست میز عسلی چوبی Z4101C

759,000تومان
1,155,000تومان

ست هدیه

ست هدیه 1111

34,900تومان

ست هدیه

ست هدیه 817

34,900تومان

ست هدیه

ست هدیه S010

499,000تومان

ست هدیه

ست هدیه S013

ست هدیه

ست هدیه S014

124,900تومان

ست هدیه

ست هدیه S015

479,000تومان

ست هدیه

ست هدیه S016

ست هدیه

ست هدیه S017

ست هدیه

ست هدیه S018

ست هدیه

ست هدیه S020

ست هدیه

ست هدیه T803

ست هدیه

ست هدیه T805

هدایای مهندسی

ست هدیه Z7010

81,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7016

240,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7017

331,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7018

59,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7026

159,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7042

164,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7044

85,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7045

107,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7046

174,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7047

57,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7060

54,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7068

67,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7069

78,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7070

53,900تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7075

34,900تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7076

56,900تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7077

101,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7078

105,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7079

35,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7080

31,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7082

39,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7083

154,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7085

165,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7088

122,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7089

117,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7090

373,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7091

322,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7092

353,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7094

32,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7095

70,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7096

50,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7097

34,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7098A

43,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7098B

37,000تومان

ست هدیه

ست هدیه Z7099

83,000تومان
75,000تومان
79,000تومان
75,000تومان
149,000تومان
149,000تومان

هدایای مدیریتی

نیم ست مدیریتی Cs1042

85,000تومان
75,000تومان
65,000تومان
75,000تومان
99,000تومان
249,000تومان
249,000تومان
75,000تومان
169,000تومان
65,000تومان
139,000تومان
89,000تومان
64,000تومان
75,000تومان
169,000تومان
79,000تومان
75,000تومان
80,000تومان
75,000تومان
159,000تومان
75,000تومان
75,000تومان
159,000تومان
179,000تومان
169,000تومان
70,000تومان

تماس بگیرید