ست هدیه از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد چه برای کارفرمایان و چه برای مخاطبان آنان – ست های هدیه تبلیغاتی معمولا از تلفیق چند قلم هدیه تبلیغاتی در یک بسته بندی شکیل تشکیل شده است که می تواند از 2 تکه تا 7 تکه هم باشد .
بر روی تمام ست هدایای تبلیغاتی ، امکان حک و یا چاپ آرم شرکت بر روی آنان موجود دارد .
حداقل ها برای این نوع از هدایای تبلیغاتی مشخص شده است .
برای بازدید از تمامی نمونه های هدایای تبلیغاتی و مخصوصا نمونه های ست هدیه تبلیغاتی های زیر می توانید در تمام ایام روز از نمایشگاه دائمی مجریان واقع در بلوار میرداماد بازدید نمایید

در انبار موجود نمی باشد
141,000تومان
253,000تومان
128,000تومان
253,000تومان
154,000تومان
285,000تومان
154,000تومان
285,000تومان
102,000تومان
219,000تومان
112,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
24,900تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
34,900تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
34,900تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
74,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
499,000تومان
124,900تومان
479,000تومان
89,500تومان
در انبار موجود نمی باشد
317,500تومان
358,500تومان
66,800تومان
در انبار موجود نمی باشد
173,500تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
86,800تومان
187,500تومان
94,500تومان
119,500تومان
177,000تومان
62,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
61,500تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
76,800تومان
86,800تومان
53,900تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
34,900تومان
65,000تومان
108,500تومان
112,500تومان
40,900تومان
31,000تومان
43,800تومان
177,000تومان
166,500تومان
130,500تومان
126,500تومان
444,500تومان
371,500تومان
394,500تومان
34,900تومان
82,800تومان
54,800تومان
34,000تومان
43,000تومان
39,900تومان
96,800تومان

تماس بگیرید