خودکار تبلیغاتی از مناسب ترین ابزارها در امر تبلیغات و بازاریابی است و میتواند به مناسبت های گوناگون به مشتریان و یا همکاران هدیه داده شود. استفاده از خودکار تبلیغاتی، به عنوان یکی از روش های مهم در تبلیغات و هدایای تبلیغاتی ارزان به شمار می رود و جایگاه بسیار مهمی را در برنامه ریزی تبلیغاتی به خود اختصاص می دهد، چراکه تاثیر بسزایی در امر بازاریابی یک برند و یا کالای شرکت شما خواهد داشت.

فلزی و پلاستیکی

جاخودکاری O396

6,100تومان

فلزی و پلاستیکی

جاخودکاری O397

6,600تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار 2506

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار 6001

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار 6008

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار 6010

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O380

1,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O381

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O382

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O383

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O384

1,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O385

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O386

1,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O387

1,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O388

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O389

1,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O390

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O391

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O392

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O393

2,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی O394

1,900تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار پلاستیکی Z410

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار پلاستیکی Z435D

خودکار ، خودنویس

خودکار پلاستیکی Z440E

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی Z452C

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی Z452D

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی Z453A

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی Z453C

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار پلاستیکی Z453D

1,450تومان
در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی 73803

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z430A

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z430B

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z430C

1,450تومان
در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z431A

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z435A

در انبار موجود نمی باشد

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z435B

فلزی و پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی Z440B

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z450A

1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی Z450B

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z450C

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z450D

1,400تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z451A

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z451C

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z451D

1,450تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار تبلیغاتی Z451E

1,450تومان
1,450تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار فلزی 2397

8,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار فلزی 3008

5,900تومان

فلزی و پلاستیکی

خودکار فلزی 9011

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O355

11,000تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O357

19,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O358

19,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O360 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O361 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O362 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O363

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O366

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O367

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O368

8,800تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O369 (موجود نیست)

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O370

7,700تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O371

6,600تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودکار فلزی O372

5,500تومان

خودکار ، خودنویس

خودکار ماساژور

خودکار لوکس - خودنویس

خودنویس فلزی O364

13,200تومان

خودکار لوکس - خودنویس

خودنویس فلزی O365

14,300تومان

فلزی و پلاستیکی

روان نویس پلاستیکی O378

33,000تومان

فلزی و پلاستیکی

روان نویس پلاستیکی O379

33,000تومان

خودکارهای تبلیغاتی به دلایل مختلف از جمله مورد مصرف همگانی ، قیمت مناسب، حسن علاقه به نوشتن و غیره جایگاه اول در مصرف هدایای تبلیغاتی را به خود اختصاص داده است.خود کار های تبلیغاتی میتواند در چند نوع تولید شوند ، اگر به دنبال هدایای تبلیغاتی ارزان هستید خودکار تبلیغاتی پلاستیکی مناسب شماست و اگر میخواهید هدیه تبلیغاتی نفیس به مدیران ، مشتریان ، کارمندان و یا مخاطبان خود هدیه دهید خودکار تبلیغاتی فلزی که یکی از هدایای تبلیغاتی لوکس نیز میباشد گزینه مناسبی است.

تماس بگیرید