هیچ محصولی یافت نشد.


معمولا بسیاری از افراد تندیس را نماد یک هویت ارزشمند می دانند که بیشتر در امور فرهنگی، آموزشی و ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. اصولا تندیس ها را به افراد برگزیده در مناسبت های گوناگون ارائه می دهند، از جمله کاربرد تندیس ها می توان به ارائه در نمایشگاه ها،غرفه داران، ارائه به کارمندان برگزیده سازمان ها، ادارات و شرکت ها، شرکت کنندگان در همایش ها، نفرات برگزیده مسابقات، جشن های فارغ التحصیلی و...اشاره کرد؛ اما با گسترش رقابت های تجاری در دنیای امروز و افزایش روش های تبلیغاتی به جهت افزایش ارتباط با مشتریان و مخاطبان پای تندیس ها به دنیای تجارت نیز باز شده است و چاپ تندیس تبلیغاتی در میان شرکت های بسیاری حائز اهمیت می باشد. در واقع می توان گفت که با تلفیق هنر و تبلیغ کالا روش جدیدی در ارائه تبلیغات به مخاطبان ایجاد شده است.