برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و یکدست شدن غرفه و در نتیجه بهره وری بالاتر از نمایشگاه ، می توان از پکیج نمایشگاهی مجریان استفاده نمود . در این پکیج تمامی موارد مورد نیاز دیده شده و ا تخفیف ویژه عرضه می شود .
غرفه های از 9 متر تا 36 متر می توان از پکیج های مختلف نمایشگاهی استفاده نمایند .

4,800,000تومان