تقویم های رومیزی درمیان کارمندان و دانشجوها کاربرد و محبوبیت خاصی دارند، البته تقویم های رومیزی اگر دارای ظاهری شکیل باشند در منازل نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

از بهترین انواع تقویم های رومیزی میتوان به تقویم رومیزی یادداشتی اشاره کرد، این تقویم رومیزی ها با توجه به این که فضای اختصاصی برای یادداشت و یا دارای برگه های یادداشت هستند در میان کارمندان و دانشجو ها و هر کسی که دارای برنامه های روزانه هستند و به یادداشت های روزانه نیاز دارند محبوبیت و کاربرد زیادی دارند. استفاده از تقویم رومیزی یادداشت دار موجب نظم دادن به امور روزانه استفاده کنندگان آن میشود.

شما با چاپ تقویم رومیزی با یادداشت میتوانید کسب و کار خود را در قالب یک تقویم شکیل و اختصاصی به مخاطبانتان معرفی کنید. با توجه به اینکه تقویم رومیزی ها دارای چند برگه هستند میتوان در هر برگ آن محصولات و خدمات خود را به صورت تصاویر و یا متن معرفی نمود.

تقویم رومیزی با یادداشت

تقویم رومیزی Z491

26,500تومان

تقویم رومیزی با یادداشت

تقویم رومیزی Z495

17,500تومان

تقویم رومیزی با یادداشت

تقویم رومیزی Z496

33,000تومان
24,000تومان
17,500تومان

تماس بگیرید