حراج!
P15

سررسید P15

22,000 تومان 19,500 تومان

سررسید وزیری لبه دار قفل فلزی

با حک اشعار نفیس بر روی جلد

جلد چرم

قابلیت حک لیزر و یا داغی بر روی جلد

قابلیت اضافه کردن اطلاعات شرکت بصورت صفحات رنگی در ابتدا و اواسط و انتهای سررسید

قابلیت حک آرم در صفحات داخلی سررسید

قابلیت چاپ آستر بدرقه اختصاصی