سررسید اروپایی همانطور که از نامش پیداست به سررسید های اروپایی مربوط می شود . صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است.

نمایش یک نتیجه