سررسید اروپایی همانطور که از نامش پیداست به سررسید های اروپایی مربوط می شود . صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع دارد و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است.

-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P20

16,225تومان 14,750تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P21

16,115تومان 14,650تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P22

14,795تومان 13,450تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی P23

11,880تومان 10,800تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی R1/1

14,025تومان 12,750تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی R2/1

14,025تومان 12,750تومان
مقایسه
-9%

سررسید اروپایی

سررسید اروپایی R3/1

14,025تومان 12,750تومان
مقایسه